Socialiniai mokslai « Referato kategorijos « Mokslo diena « 

Baltų pasaulėžiūros ekologija ir didaktika per šeimos santykių prizmę

Parsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti)   ĮVADAS Lietuvai atgavus nepriklausomybę (1990 m.), atsirado poreikis tautinės kultūros pagrindu kurti visuomenės ateitį, permąstyti žmogaus ir jo ugdymo reikšmę istorijos raidoje remiantis savo tautos bei kitų tautų kultūriniu palikimu. Pagal dabartinę sampratą …
Skaityti plačiau

Alkoholizmas ir visuomenė

Parsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti) Didelis yra sukrėtimas, kai žmogų ištinka nelaimė, kurios jis nesitikėjo ir nelaukė, bet dar didesnė ir baisesnė nelaimė, gal net nusikaltimas būna tada, kai žmogus, pats žinodamas, ką jis daro, neša tą nelaimę sau …
Skaityti plačiau

Slaugytojų požiūris į neverbalinio bendravimo komponentą – prisilietimą

Parsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti) Įvadas Slauga – mokslas ir menas, reikalaujantis specifinių žinių, įgūdžių taikymo praktikoje. Sparčiai vystantis slaugos mokslui keičiasi požiūris į pačią slaugą ir į slaugomą žmogų. Pažangios slaugos praktiką sudaro priežiūra, globa, mokymas, o ne …
Skaityti plačiau

Šeimos pokyčiai XX amžiaus pabaigoje

Parsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti) Įvadas Šeima – tai labai svarbus socialinis vienetas. Šeimoje gauti įpročiai lieka visam gyvenimui. Todėl labai svarbu, kad žmogus augtų sveikoje šeimoje, nes nuo to priklauso ne tik asmens,bet ir visuomenės sveikata. Dabartiniu metu …
Skaityti plačiau

Biomedicininių tyrimų etika

Parsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti) ĮVADAS Biomedicina – (iš graikų k. bios išvertus – „gyvenimas”, „gyvybė ; medicina) – tai gydymo ir sveikatos saugojimo mokslas. Tyrimas – stengimąsi suprasti, suvokti, sužinoti, moksliškai nagrinėti ir kt. Etika – mokslas tiriantis …
Skaityti plačiau

Santuokos nutraukimas ir jos realijos

Santuoka- tai visuomenės įteisinta ir reglamentuota vyro ir moters santykių forma, įvirtinanti jų teises ir pareigas vienas kitam bei vaikams. Yra dvi santuokos rūšys: Civilinė santuoka ir Bažnytinė santuoka. Sudarant santuoka yra labai svarbūs jos pasirinkti motyvai, nes nuo jų priklauso santuokos gyvavimas. Dažnai pasirinkti netinkami santuokos motyvai lemia jos nutraukimą- skyrybas. Būtent santuokos nutraukimas sukelia daug pasekmių šeimai- vaikams ir patiems sutuoktiniams.
Skaityti plačiau

Šeima besikeičiančioje visuomenėje

Šeima yra svarbi ir reikšminga institucija visuomenėje. Būdama reikšminga ir vertinga institucija atlieka tam tikras funkcija: produkcinę, auklėjamąją, tautos etoso tęstinumo, socializacijos, ekonominę, globos ir emocinės paramos, seksualinio reguliavimo, socialinių vaidmenų paskirstimo, socialinės padėties suteikimo, artimųjų, žmogiškųjų santykių užmezgimo ir savirealizacijos funkcijas. Visuomenėje vyksta šeimos transformacija. Šeimos transformaciją atsiskleidžia gimstamumo mažėjimu, santuokos mažėjimu ir kūrimu vyresniame amžiuje, kohabitacijų gausėjimu, gausėjimų nesantuokinių vaikų, be tėvų gyvenančių vaikų gausėjimu (Emigracijos „gyvi našlaičiai“), bevaikystės paplitimu, vienos motinos skaičiaus šeimų augimu, santuokos nutraukimu (skyrybos), homoseksualų šeimos gausėjimu ir abortų, klonavimo, dirbtinio apvaisinimo paplintimu. Vyksta Šeimos deinstitucionalizacija pabrėžia savotišką šeimos institucijos kaitą arba institucinio šeimos ir santuokos silpnėjimą.
Skaityti plačiau

Paramos šeimai politika Lietuvoje

Šeimos socialinė politika yra visada aktuali, nes Lietuvoje gyvena įvairios šeimos, kurioms reikalingas politinis palaikymas ir parama. Valstybėje vis daugėja šeimų (pvz., nepilnos šeimos, skurtančios šeimos, bedarbių šeimos, ir pan.), kurioms reikalinga adekvačiai vykdoma ir taikoma socialinė parama. Lietuvoje šeimos patiria vis didesnę krizę, ir joms reikalinga valstybės socialinė parama. Kadangi nevykdant ir netaikant socialinę paramą Lietuvos šeimoms- šeima negalės įgyvendinti pagrindines bei kartu Konstitucines teises. Paramos šeimos politika turi atspindėti konkretaus laikotarpio sąlygas bei problemas. Todėl keičiantis visuomenės išsivystymo lygiui , gyvenimo sąlygoms, būdui ir vertybinėms orientacijoms, kintant šeimai- privalo keistis ir paramos šeimai politikos tikslai, veiksmų kryptys, prioritetai. Svarbu pabrėžti, kad šeimos politikos plėtros prioritetuose būtų numatomas siekis kurti ne tik socialinę ekonominę aplinką, palankią šeimos narių ekonominiam aktyvumui, jo derinimui su šeimos funkcijomis, bet ir kultūrinę aplinką, kuri ugdytų ir palaikytų aktyvią individo ir šeimos poziciją.
Skaityti plačiau

Socialinės – teisinės pagalbos emigravusių tėvų vaikams teikimas

Emigracija, kaip socialinis reiškinys tampa vis aktualesnė ir populiaresnė. Tarptautinė emigracija, ypatingai suintensyvėjo per ekonominę recesiją, kurią sąlygojo įvairūs socialiniai pokyčiai (pvz., bedarbystė, mažos pajamos, skolos, šeimos susijungimas ir pan.). Vis dažniau reiškiasi šeimos emigracija, per kurią šeimos nariai emigruoja į kitas šalis. Dėl šios emigracijos šeima privalo laikinai išsiskirti, nes tėvai norėdami pagerinti ekonominę būklę šeimoje- palieka vaikus kilmės šalyje.
Tačiau šeimos emigracijos tempams augant, vis dažniau šeimos išvyksta į kitas šalis, palikdami savo vaikus kitų artimųjų ar pažįstamų priežiūrai, o kartais- be oficialios globos ir priežiūros. Juridiniuose dokumentuose bei teisės aktuose yra reglamentuojama socialinės – teisinės pagalbos šeimai ir vaikams būtinybė. Verta pabrėžti, jog Lietuvoje dar nėra sukurtos sistemos ir institucijų tinklo, teikiančio reikalingą socialinę- teisinę pagalbą emigravusių tėvų vaikams.
Skaityti plačiau

Skurdas. Skurdo strategija. Lietuvos Respublikoje taikomos priemonės skurdui mažinti

Skurdas yra viena iš didžiausių problemų su kuria kovoja Lietuva. Šiame darbe bus supažindinama su skurdu ir jo išraiškomis bei matavimais. Įvardysime Lietuvos visuomenės klases, kurios dažniausiai patiria skurdą, ir pabrėžiamos priežastys, sąlygojančios šalies skurdą.Taip pat pateikiami statistiniai duomenys, bylojantys apie šalies skurdo situaciją. Supažindinama su priemonėmis, kurios kovoja ir siekia sumažinti skurdą Lietuvoje. Įvardijami juriniai dokumentai, bei jų tikslai ir uždaviniai, siekiantys, sumažinti ar panaikinti Lietuvoje vis didėjantį skurdą….
Skaityti plačiau


© 2012-2021 | Visos teisės saugomos.