Tėvų požiūris į slaugytojų atliekamą 7-11 metų vaikų dantų ėduonies profilaktiką « Mokslo diena « 

Tėvų požiūris į slaugytojų atliekamą 7-11 metų vaikų dantų ėduonies profilaktiką 

Parsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti)

 

ĮVADAS

Aktualumas

Pastaraisiais metais vis labiau orientuojamasi į dantų ėduonies proceso kontrolę, profilaktinėmis priemonėmis siekiant sustabdyti vos prasidedantį procesą ir išsaugoti nepažeistus dantis (Skudutytė, 2000). Pasak B. Šimkūnienės, I. Miliutės, A. Valančiūtės, A. Špokaitės (2006), tai labai aktualu vaikų amžiuje, nes jaunas besivystantis organizmas labiau pažeidžiamas nei suaugusiojo žmogaus (Šimkūnienė, Miliutė, Valančiūtė, Špokaitė, 2006). B. Šimkūnienė ir B. Oliškevičienė (2003) teigia, jog pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas 7-11 metų amžiaus vaikams, nes šis amžiaus tarpsnis atitinka dantų kaitos periodą (Šimkūnienė, Oliškevičienė, 2003).

Z. Kontrimienė, S. Milčiuvienė, J. Sakalauskienė (2002) teigia, jog siekiant išsaugoti kuo ilgiau sveikus vaiko nuolatinius dantis, sumažinti dantų ėduonies atsiradimo tikimybę, jau ikimokykliniame amžiuje būtina pradėti taikyti profilaktines priemones. Autorės nurodo, jog šiame darbe svarbų vaidmenį atlieka slaugytojai, bendrosios praktikos gydytojai, pediatrai, kurie gali suteikti žinias tėvams ir jų vaikams apie dantų ėduonies profilaktikos priemones (Kontrimienė, Milčiuvienė, Sakalauskienė, 2002). Pasak E. Slabšinskienės, S. Milčiuvienės (2002), ypatingas vaidmuo tenka tėvams. Tėvų požiūris į dantų priežiūrą yra labai svarbus, ugdant vaikų higieninius įgūdžius. Autorės teigia, jog tik bendros medikų, tėvų pastangos gali padėti sumažinti dantų ėduonies paplitimą vaikų tarpe. Pasak autorių, profilaktikos priemonių taikymas turėtų būti ne tuščia deklaracija, bet realus veiksmas (Slabšinskienė, Milčiuvienė, 2002).
Epidemiologiniai tyrimai atlikti Lietuvoje rodo platų dantų ėduonies paplitimą tarp įvairaus amžiaus vaikų: tarp 5-6 metų amžiaus vaikų dantų ėduonies paplitimas sudaro 68 proc.-90 proc. (Kontrimienė, Milčiuvienė, Sakalauskienė, 2002), tarp 12 metų vaikų dantų ėduonies paplitimas siekia 69 proc.-98 proc. (Balčiūnienė, Raugale, Bačiulis, Bakšienė, Bojarskas, Indrėjaitytė, Kinčinienė, ir kt., 2003).

S. Milčiuvienė, V. Vaitkevičienė, E. Bendoraitienė (1999) teigia, jog remiantis Skandinavijos ir kitų išsivysčiusių šalių patirtimi, tik platus profilaktinių priemonių įdiegimas gali sumažinti dantų ėduonies paplitimą. Autorės teigia, jog tyrimais įrodyta, kad šalinant dantų apnašą ir taikant nesudėtingas profilaktikos priemones (fluoro preparatus, taisyklingos mitybos propagavimą), galima stabilizuoti dantų ėduonies procesą, slopinti destrukcinio proceso progresavimą (Milčiuvienė, Vaitkevičienė, Bendoraitienė, 1999).

I. Balčiūnienė, R. Bendinskaitė, G. Grigaitė, T. Linkevičius, R. Manelienė, A. Pūrienė, J. Rimkuvienė (2004) nurodo, jog dantų ėduonis, jei nėra kruopščiai kontroliuojamas, vystosi ir progresuoja visą gyvenimą, bet taikant profilaktikos priemones vaikams dantų ėduonis yra sustabdomas (Balčiūnienė, Bendinskaitė, Grigaitė, Linkevičius, Manelienė, Purienė, Rimkuvienė, 2004).
Darbo tikslas: įvertinti tėvų požiūrį į slaugytojų atliekamą 7-11 metų vaikų dantų ėduonies profilaktiką.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti 7-11 metų vaikų burnos higienos įgūdžius.

2. Išanalizuoti 7-11 metų vaikų tėvų žinias apie dantų ėduonies profilaktiką.

3. Įvertinti slaugytojų atliekamo dantų priežiūros mokymo aspektus tėvų požiūriu.

Tyrimo objektas: tėvų požiūris į slaugytojų atliekamą 7-11 metų vaikų dantų ėduonies profilaktiką.

Tyrimo subjektas: 7-11 metų amžiaus vaikų tėvai.

Tyrimo metodai: 1. Teorinė apžvalga 2. Anketinė apklausa.

Darbo struktūra: darbas prasideda įvadu, kuriame pateikiamas problemos aktualumas, tikslas, uždaviniai. Teorinėje dalyje apžvelgti 36 literatūros šaltiniai. Tiriamojoje dalyje pateikiama atlikto tyrimo metodika, tyrimo rezultatai. Toliau pateikiamas tyrimo apibendrinimas, atlikto tyrimo išvados, rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas, priedai.

TURINYS

ĮVADAS 2

1. LITERATŪROS APŽVALGA 4

1.1. Vaikų dantų ėduonies profilaktika kaip sveikatos stiprinimo programos dalis 4

1.1.1. Burnos higienos priemonės ir naudojimas 5

1.1.2. Mitybos įtaka vaikų dantų ėduonies profilaktikai 9

1.1.3. Fluoro profilaktinis poveikis 12

1.2. Slaugytojų veikla realizuojant vaikų dantų ėduonies profilaktiką 16

2. TYRIMAS 22

2.1. Tyrimo metodika 22

2.2. Tyrimo kontingentas 23

2.3. Tyrimo rezultatai 24

2.3.1. Vaikų burnos higienos įgūdžių įvertinimas 24

2.3.2. Tėvų žinių apie dantų ėduonies profilaktiką įvertinimas 30

2.3.3. Slaugytojų atliekamo dantų priežiūros mokymo aspektai tėvų požiūriu 35

APIBENDRINIMAS 42

IŠVADOS 45

REKOMENDACIJOS 46

LITERATŪRA 47

PRIEDAI 50


© 2012-2021 | Visos teisės saugomos.