Sveikos gyvensenos mokymas « Mokslo diena « 

Sveikos gyvensenos mokymasParsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti)

 

ĮVADAS

Žmogus – tai didžiausia gyvenimo vertybė. Nesirūpinti žmogumi ir jo sveikata – negalima. Kiekvienas privalo išmokti rūpintis savo ir kitų sveikata, pažinti save, padėti sau ir kitiems. Reikia sugebėti išsiugdyti valią įveikti neigiamus aplinkos poveikius, kurių šiandien daug.

„ Žmogaus organizmas turi dideles rezervines atsargas – savireguliuojanti, atsigaunanti ir net galinti save patobulinti sistema, tik reikia noro, žinių, valios ir kasdienio darbo, ir tikėjimo tuo” (I.Pavlovas)

Tik stropi dvasia tegali suteikti jėgų mūsų kūnui, tinkamai sureguliuoti gyvybinius procesus, kad pasiektume darnos, kuri sąlygoja mūsų šviesias mintis ir gerus darbus, žmoniškumą ir sveikatą, tai vienintelis teisingas visų mūsų ieškojimų ir siekių harmonijos su gamta, žmonėmis ir su savimi kelias.

Sveikos gyvensenos propaguotojai senai atkreipė dėmesį, jog kuo gyvenimo būdas artimesnis natū raliems gamtos dėsniams, kuo menkiau šie dėsniai pažeidžiami, tuo ilgiau išsaugomi organizmo rezervai, nesutrikdomi savireguliaciniai mechanizmai, padedantys atgauti organizmo darną -tuo ilgiau žmogus išlieka sveikas.

Paradoksalu, bet iki šiol sveikata sutapatinama su ligų gydymu. Kalbant apie ligą – tai bausmė už gamtos dėsnių nepaisymą sveikata – organizmo darnos išraiška, atpildas už savęs pažinimą meilę aplinkiniams, natūralumą, šypseną. Sveikata puoselėjama -su liga kovojama.

Sveikata – tai turtas, kurį turi tik jos siekiantieji. Sveikas žmogus – tai kūrybingas, jis sukuria materialines vertybes, išlaiko ir praturtina kultūrinį kūrybinį palikimą. Dvasiškai ir fiziškai darni asmenybė paguos nuskriaustą sužadins viltį nusivylusiam, atleis paklydusiam, paduos ranką suklupusiam.

Žmogaus negalima padaryti sveiko, bet išmokyti tapti tokiu – galima. ( 1 priedas ) „ Jei žmogus pats tausoja savo sveikatą, joks gydytojas nepatars jam nieko geresnio ” (Sokratas)

Ši senovės graikų išminčiaus mintis aktuali ir šiandien, kai labai daug kalbame apie ligų gydymą, bet mažai apie sveikatos tausojimą. Dažniausiai ją patikime gydytojams. Tuo tarpu nuo jų mūsų sveikata priklauso daug mažiau negu nuo mūsų pačių. Tik nuo mūsų valios priklauso ar būsime nejudrūs, nuolat persivalgysime, rūkysime, mėgausimės alkoholiu1.

Taigi sveikatą turime tausoti visi: kiekvienas žmogus, kiekviena šeima ir visuomenė. Reikia vis garsiau šnekėti ne tiek apie ligų gydymą kiek apie sveikatos tausojimą sveikos gyvensenos teikiamą palaimą.

Mokslininkai (Laframbovse, 1973) nustatė, kad žmogaus sveikatą lemia keturi veiksniai:

• paveldimumas ( apie 20 % )

• aplinka ( apie 20%)

• gyvenimo būdas ( apie 50 % )

• sveikatos priežiūra ( apie 10% )

Aplinka ir gyvenimo būdas gali būti palankūs sveikatai arba jai kenksmingi, todėl sveikatai jie turi didžiausią įtaką?

 

TURINYS

ĮVADAS 2

SVEIKATA 4

EKOLOGINIS IR SOCIALINIS SVEIKATOS MODELIS 5

SVEIKATOS STIPRINIMAS IR UGDYMAS 6

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLA 8

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS VEIKLOS PROGRAMŲ RENGIMAS 10

SVEIKATOS MOKYMAS 13

SVEIKATOS MOKYMO TEORIJA 14

SVEIKATOS MOKYMO TIKSLAI, JŲ LYGIAI 16

IŠVADOS 19

NAUDOTA LITERATŪRA 20

PRIEDAI 21


© 2012-2021 | Visos teisės saugomos.