Slaugytojų emocinės reakcijos slaugant sunkiai sergančius pacientus « Mokslo diena « 

Slaugytojų emocinės reakcijos slaugant sunkiai sergančius pacientusParsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti)

 

ĮVADAS

Temos aktualumas:

Augant lėtinių ligų ir vyresnio amžiaus žmonių skaičiui mūsų visuomenėje, daugėja sunkiai sergančių pacientų. Todėl didėja ir slaugytojų darbo krūvis. Slaugytojo pareiga yra gerbti kiekvieną gyvybę, malšinti skausmus bei stiprinti sveikatą arba padėti pacientui ramiai numirti. Slaugyti sunkiai sergančius pacientus bei paremti jų artimuosius -tai viena sudėtingiausių užduočių su kuria savo praktikoje susiduria slaugytojas. Slaugytojų darbe vis dažniau būna kritiškų momentų. Vienas iš jų – matyti, kaip kažkas neišvengiamai ruošiasi mirti [5]. Be to, darbe slaugytojams keliama daugybė reikalavimų: reikalauja pacientai, jų šeimos nariai, kolegos, ligonių vadovybė, administratoriai. Šie reikalavimai, o taip pat ir asmeninės vadovo savybės (išpuikimas, nekantrumas, besaikė savimeilė, temperamentas) gali tapti nepakeliama našta slaugytojams [17]. Ligoninėse, kuriose visi veiksmai griežtai reglamentuoti, slaugytojams nėra galimybės dalyvauti priimant sprendimus arba kaip nors daryti jiems įtaką [11]. Slaugytojams dažnai tenka dirbti ribotoje erdvėje, nuolatiniame triukšme, esant netinkamam apšvietimui. Be to, nepakankamas dėmesys skiriamas į slaugytojo atlyginimą geresnius slaugytojų – pacientų santykius ir komandos narių kitiems paramą [25]. Taigi, kenksmingi psichosocialiniai ir organizaciniai darbo veiksniai, susiję su darbo turiniu, darbo struktūra, darbo aplinka ir organizacinėmis sąlygomis bei paties dirbančiojo kompetencija ir jo poreikiais yra nuolatiniai slaugytojo palydovai [15]. Išvardyti veiksniai gali sukelti stresą bei emocinį išsekimą ir sąlygoti neigiamas emocijas, įtakojančias slaugytojo sveikatą ir jo darbo produktyvumą. Todėl slaugant sunkiai sergančius pacientus, slaugytojui svarbu užkirsti kelią emociniam pervargimui bei gebėti valdyti iškilusias stresines situacijas darbe.

Šiuo darbu norima išsiaiškinti slaugytojų dirbančių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, dažniausias emocines reakcijas, jas sąlygojančias priežastis bei emocijų valdymą atsirandančių ūmių situacijų darbe metu.

Darbo tikslas:

Slaugytojų, dirbančių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, emocinių reakcijų
analizė.

Darbo uždaviniai:

1. Ištirti slaugytojų dažniausias emocines reakcijas, atsirandančias ūmių situacijų darbe metu.

2. Išnagrinėti slaugytojų, dirbančių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, emocines reakcijas sąlygojančias priežastis.

3. Įvertinti slaugytojų emocijų valdymą ūmių situacijų darbe metu.

Tyrimo objektas:

Slaugytojų, dirbančių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, patiriamos emocinės reakcijos.

Tyrimo metodai:

• literatūros analizė;

• anketinė apklausa.

Darbo struktūra:

Darbą sudaro du skyriai. Pirmame skyriuje pateikiamas literatūros, nagrinėjančios slaugytojų, dirbančių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, dažniausiai patiriamas emocines reakcijas, jas sąlygojančias priežastis bei emocijų valdymą apžvalga ir analizė. Antrame skyriuje supažindinama su tyrimo metodika, aprašomi tyrimo rezultatai bei jų aptarimas. Darbas baigiamas pateikiant išvadas, naudotos literatūros sąrašu bei priedais.

 

TURINYS

ĮVADAS 2

1. LITERATŪROS ANALIZĖ 4

1.1 Slaugytojų emocinės reakcijos ūmių situacijų darbe metu 4

1.2 Slaugytojų emocines reakcijas sąlygojančios priežastys ūmių situacijų darbe metu 9

1.3 Slaugytojų emocijų valdymas ūmių situacijų darbe metu 13

2. TIRIAMOJI DALIS 18

2.1 Tyrimo metodika 19

2.2 Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 20

APIBENDRINIMAS 30

IŠVADOS 33

LITERATŪRA 34

PRIEDAI 36


© 2012-2021 | Visos teisės saugomos.