Infekcinėmis ligomis sergančių ligonių slaugos vadyba « Mokslo diena « 

Infekcinėmis ligomis sergančių ligonių slaugos vadybaParsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti)

Įvadas

Šio šimtmečio viduryje spartus medicinos mokslo ir technologijų vystymasis darė didelę įtaką slaugos praktikai. Slauga nesivystė, kaip savarankiška profesija, bet sekė medicinos vystymosi kryptimis. Slauga tapo funkcionalesnė, didesnis dėmesys kreipiamas į užduočių atlikimą. Visuomenės nuomone, slauga kaip gydymo papildymas, tapo parama ligoniams.

Tačiau dabartiniu metu sveikatos priežiūra tampa labiau individualizuota, humaniškesnė. Daugelio slaugų nuomone, reikia pabrėžti ypatingą slaugos reikšmę sveikatai. Tam, kad slauga būtų efektyvi, svarbus yra jos tinkamas vadovavimas, tai reikštų – tinkama slaugos vadyba.

Vadovavimas gali būti apibūdinamas, kaip įgūdžių naudojimas, norint įtikinti kitus kuo geriau išnaudoti savo galimybes. Vadovavimas slaugai – tai procesas, kurio metu slaugas skatina kitus siekti specifinių tikslų, kad būtų galima užtikrinti pacientų slaugymą. Geras vadovavimas reikalauja išmanymo, kaip bendrauti su kitais, išlaikyti autoritetą būti patikimam, garbingam, turėti protinių sugebėjimų spręsti problemas, surasti kompromisus (Worl Health Organization Regionai Office for Europe,1996). Vadovavimas ir vadyba organizacijose neišvengiamai reikalauja valdžios ir galios daryti įtaką kitų žmonių mintims ir veiksmams. Valdžia turi teisę duoti įstatymus ir veikti organizacijos naudai. Vadovavimo proceso esmė yra galia.

Šio darbo tikslas: Apžvelgti pacientų sergančių infekcinėmis ligomis slaugos vadybos ypatumus.

Uždaviniai:

1. Nustatyti infekcinių ligų ypatumus ir jų vadovavimo reikšmę.

2. Apibendrinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą.

3. Išanalizuoti vadovavimą sergančių infekcinėmis ligomis slaugai.

Turinys

Įvadas 2

Infekcinių ligų ypatumai bei vadybos reikšmė 3

Užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra 7

Vadovavimas infekcinėms ligomis sergančiųjų slaugai 10

Išvados 14

Literatūra 15

Priedas 16


© 2012-2021 | Visos teisės saugomos.