Dinaminė sistemų kūrimo metodika « Mokslo diena « 

Dinaminė sistemų kūrimo metodika 

Parsisiųsti pilną doc formatu (Nepavyksta parsisiųsti)

 

ANOTACIJA

Darbe nagrinėjama dinaminė sistemų kūrimo metodika (angl. Dynamic Systems Development Method – DSDM), kuri naudojama kurti tvirtas (angl. robust) sistemas. Ši metodika padeda išvengti projekto trūkumų, taip pat kurti reikalavimus tenkinančias sistemas. DSDM tikslas – pagal biudžetą ir laiku pristatytas produktas. Atliekant tinkamą DSDM analizę užtikrinamas laiko, kokybės ir kainos valdymas, todėl galima taikyti bet kokiame verslo sektoriuje ir pasiekti reikiamų rezultatų.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: dinaminė sistemų kūrimo metodika, prototipų kūrimas, procesų iteracijos, inkrementinis kūrimas.

 

ĮVADAS

Mūsų dienomis profesionalios darbo aplinkos metodikos yra priemonės, kuriomis žmonės vadovaujasi, resursai ir procesai, kurie apibrėžti pakartotinu panaudojimu. Kuo daugiau žmonių ieško metodų, tuo aiškesnė yra bendra struktūra, atsiranda dėsningumai, kurie tampa naujų metodikų kūrimo orientyru. Dinaminė sistemų kūrimo metodika (toliau DSDM) yra struktūra (angl. framework), kuri apima daug dabartinių žinių apie projektų valdymą. Programinės įrangos kūrimas, procesų inžinerija ir verslo projektų kūrimas DSDM struktūrą pakeitė į bendrą kompleksinių problemų sprendimo struktūrą. DSDM yra tvirta Agile struktūra efektyviam projektų valdymui ir pristatymui. Ji teikia geriausią būdą pristatyti laiku ir pagal biudžetą visų dydžių ir bet kokio verslo sektoriaus projektus.

Darbo tikslas – pagerinti supratimą apie dinaminę sistemų kūrimo metodiką.

Siekiant įgyvendinti numatytą tikslą, keliami šie darbo uždaviniai:

1. išanalizuoti dinaminės sistemų kūrimo metodikos teikiamas galimybes;

2. pateikti DSDM pagrindinius etapus ir principus;

3. pateikti pavyzdžių kaip DSDM susijęs su panašiomis programinės įrangos kūrimo metodikomis.

 

TURINYS

ĮVADAS 6

1.Dinaminė sistemų kūrimo metodika 7

1.1.Pagrindiniai DSDM etapai 7

1.2. DSDM organizacinė architektūra ‑ vaidmenys ir atsakomybės 10

1.3.DSDM savybės 11

1.4.Iteratyvus ir inkrementinis kūrimas 13

1.5.Laiko intervalų nustatymas (angl. timeboxing) 13

1.6.DSDM taikymas su RUP 14

1.7.DSDM principai 15

IŠVADOS 17

LITERATŪRA 18


© 2012-2021 | Visos teisės saugomos.